Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

Ik accepteer de privacyvoorwaarden

Privacybeleid

Verantwoordelijke instantie in de zin van de gegevensbeschermingswet, met name de basisverordening voor gegevensbescherming van de EU (DSGVO), is:

Aqua Holidays V.O.F.

Rechten

Via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u altijd de volgende rechten uitoefenen:

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken.

U kunt altijd met een klacht contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit is afhankelijk van de staat van uw woonplaats, uw werk of de vermeende inbreuk. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-openbare ruimte) met adres is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anunglasses_Links/anschriften_links-node.html.

Doeleinden van gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die worden vermeld in dit privacybeleid. Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden vindt niet plaats. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:

Verwijdering of blokkering van gegevens

We houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevensspaarzaamheid. Daarom slaan wij uw persoonlijke gegevens alleen op zolang dit nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of zolang het volgens wettelijke bewaartermijnen beschikbaar moet zijn. Na het stopzetten van het respectievelijke doel of het verstrijken van deze termijnen, worden de overeenkomstige gegevens routinematig en volgens de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

Verlenen van betaaldiensten

Voor het aanbieden van betaalde services vragen we om aanvullende gegevens, zoals: Betalingsgegevens om uw bestelling te voltooien. We slaan deze gegevens op in onze systemen tot de wettelijke bewaartermijnen verlopen zijn.

SSL-encryptie

 Om de beveiliging van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we geavanceerde coderingstechnieken (zoals SSL) via HTTPS.

Contactformulier

Als u vragen van welke aard dan ook heeft kunt u contact met ons openemen via e-mail of het contactformulier. Om uw vraag te beantwoorden is een geldig e-mailadres vereist. De specificatie van verdere gegevens is optioneel. De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en voor mogelijke vervolgvragen. Na het voltooien van het verzoek worden automatisch uw persoonlijke gegevens verwijderen.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (vervolgens: Google). Google Analytics maakt gebruik van. “Cookies”, dat wil zeggen tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen die helpen bij het analyseren van het gebruik van de website. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als gevolg van de activering van de IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere met website en internet gerelateerde diensten aan de website operator aan te bieden. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-informatie.

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn de evaluatie van het gebruik van de website en het samenstellen van rapporten over activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en internet, zullen andere gerelateerde diensten worden aangeboden. De verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de exploitant van de website.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden gedownload door de volgende browser plug-in te downloaden en te installeren: Browser Add On voor deactivering van Google Analytics.

Als aanvulling op of als alternatief voor de Add-On voor de browser, kunt u het volgen door Google Analytics op onze pagina’s voorkomen door op deze link te klikken. Een opt-out-cookie zal op uw apparaat worden geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics informatie van deze website en via deze browser in de toekomst verzamelt, zolang de cookie maar in uw browser is geïnstalleerd.

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van de Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door bezoekers. Voor meer informatie over de gegevensverwerking van Google raadpleegt u de Privacykennisgeving van Google. Daar kunt u ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen onder het kopje Privacy.

Klik hier voor gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens met betrekking tot Google-producten.

Social Plugins

Wij bieden u de mogelijkheid om op onze website zogenaamde “social media buttons” te gebruiken. Om uw gegevens te beschermen, vertrouwen we tijdens de implementatie op de oplossing “Shariff”. Als gevolg hiervan zijn deze knoppen alleen op de website geïntegreerd als een afbeelding die een koppeling bevat naar de bijbehorende website van de knopaanbieder. Door op de afbeelding te klikken, wordt u doorgestuurd naar de diensten van de betreffende provider. Alleen dan worden uw gegevens verzonden naar de betreffende provider. Als u niet op de afbeelding klikt, is er geen uitwisseling tussen u en de providers van de sociale media-knoppen. Informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in de sociale netwerken is te vinden in de respectievelijke gebruiksvoorwaarden van de respectieve providers. Meer informatie over de Shariff-oplossing is hier te vinden: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

We hebben de socialemediaknoppen van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd: Instergramm / Facebook / Youtube

Wijziging van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen om altijd te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze services door te voeren in het privacybeleid, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe diensten. Bij uw nieuwe bezoek geldt het nieuwe privacybeleid.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

 Als je vragen hebt over privacy, stuur ons dan een e-mail of neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de privacy in onze organisatie: ??

(Privacybeleid gemaakt volgens het patroon van activeMind AG)